KTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo, bổ sung sửa đổi một số điều tại Nghị định 90/2008/NĐ - CP của Chính phủ về chống thư rác.

Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân, nhà cung cấp dịch vụ chỉ được gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo khi có sự đồng ý trước đó của người nhận. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được tin nhắn từ chối, người gửi phải chấm dứt ngay việc gửi tin nhắn quảng cáo. Dự thảo sửa đổi cũng yêu cầu cá nhân, tổ chức, hãng cung cấp dịch vụ chỉ được gửi tối đa một thư, hoặc tin nhắn quảng cáo có cùng nội dung tới một địa chỉ hoặc số điện thoại trong 24 giờ và chỉ được thực hiện từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Các hành vi như không cung cấp công cụ đăng ký nhận, từ chối tin nhắn rác; không hướng dẫn thuê bao gửi thông báo tin nhắn rác hoặc không thực hiện đúng quy định về dải số cho hoạt động nhắn tin quảng cáo... sẽ bị phạt 80 triệu đồng.