Hanoinet - Thật không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả niềm hạnh phúc của bố khi nghe thấy nhịp tim con đập khi tròn 8 tuần tuổi! Rồi con được 13 tuần, 21 tuần...