Hanoinet - Em hãy nhớ rằng, khi chưa chiến thắng được chính bản thân mình thì không thể vượt qua được những khó khăn và thử thách, chưa đi gần với thành công.