Đợt phát hành này nằm trong kế hoạch phát hành riêng lẻ 1.000 tỷ đồng mà GTN đã được thông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

GTN phat hanh rieng le, tang von len 1.750 ty dong - Anh 1

CTCP GTNFoods (mã GTN-HoSE) vừa phê duyệt chào bán cổ phần riêng lẻ của GTN cho TAEL Two Partners Ltd. Tổng số cổ phần chào bán là 25 triệu cổ phiếu, tương đương 25% kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phần mà GTN đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Sau giao dịch này, TAEL tăng số lượng cổ phần nắm giữ lên 55 triệu cổ phần, chiếm 22% vốn điều lệ của GTN. Vốn điều lệ của GTN cùng đó sẽ tăng từ 1.500 tỷ đồng lên 1.750 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động kinh doanh của GTN đạt 1.349 tỷ đồng, giảm 15,7% do thu hẹp quy mô kinh doanh do cắt giảm các mang có tỷ suất lợi nhuận thấp. GTN cũng mới chỉ thu về vỏn vẹn 7,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng đầu năm, giảm 82% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch lãi 100 tỷ đồng đề ra đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế của GTN đến nay mới chỉ hoàn thành 7,8% mục tiêu. Với quy mô vốn điều lệ được tăng lên 1.750 tỷ đồng, mức lợi nhuận 9 tháng đầu năm của GTN còn khá khiêm tốn.

Tổng tài sản đến cuối quý III đạt 2.264 tỷ đồng. Với việc M&A nhiều doanh nghiệp, hiện GTN đang sở hữu 8 công ty con, trong đó khoản đầu tư lớn nhất là vào Tổng công ty Chè Việt Nam trị giá 443 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chè hiện cũng là mảng hoạt động có tỷ suất sinh lời lớn nhất tại GTN.