Theo Nghị quyết HĐQT của CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (HOSE: GTN), HĐQT đã thông báo việc chọn ngày 04/01/2016 là ngày GDKHQ nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi nghành nghề kinh doanh của Công ty, sửa điều lệ và một số vấn đề khác. Dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 1- 2/2016.

Tài liệu đính kèm:
20151222_20151222 - GTN - NQ HDQT ve viec chot ngay xin y kien co dong.pdf