CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016.

Cụ thể, trong quý 3/2016, sản lượng tiêu thụ của GTA đạt 8.616 m3, chủ yếu là gỗ sơ chế với lượng tiêu thụ 6.553 m3. Doanh thu bán hàng đạt 126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, GTA ghi nhận doanh thu 368,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 78,4% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận sau thuế gần 10,6 tỷ đồng, đạt 92,5% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016

GTA: Lai rong 9 thang dat gan 11 ty, gan hoan thanh ke hoach nam - Anh 1

Đại hội cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016 với sản lượng tiêu thụ 9.450 m3 (chủ yếu là gỗ phôi 8.000 m3), doanh thu dự kiến 113,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vào khoảng 4,7 tỷ đồng.

Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4/2016

GTA: Lai rong 9 thang dat gan 11 ty, gan hoan thanh ke hoach nam - Anh 2