(Vietstock) - Sau khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA), đại diện đơn vị kiểm toán AASCN cho biết có khả năng GTA sẽ phát sinh một khoản lỗ trong tương lai cho việc xử lý lô hàng trị giá 9.2 tỷ đồng.

Cụ thể, như thuyết minh tại mục VIII.01 trang 24, trong năm 2010, GTA có xuất khẩu lô hàng Rocking Chair cho Tập đoàn IKEA - Thụy Điển với doanh thu là 9.2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu năm 2011 Tập đoàn này đã có thông báo chưa chính thức về việc trả lại lô hàng này mà nguyên nhân theo ý kiến của phía khách hàng là do sản phẩm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hiện tại, hai bên đang làm việc với nhau để xác định phần lỗi cụ thể của mỗi bên, hướng giải quyết cũng như xác định giá trị thiệt hại mà mỗi bên phải gánh chịu. Do chưa thể ước tính được giá trị thiệt hại có thể phát sinh nên GTA chưa ghi nhận một khoản dự phòng phải trả trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2010. Điều này cho thấy có khả năng GTA sẽ phát sinh một khoản lỗ trong tương lai cho việc xử lý lô hàng trên và sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Kết thúc năm 2010, GTA thực hiện được 394 tỷ đồng doanh thu và 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.