Chiều 25-10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. 5 năm qua, công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ thường xuyên được quan tâm.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ tiếp tục được duy trì, phát triển gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch” do TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Công đoàn các cấp đã chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ, tạo cơ hội để lao động nữ, đoàn viên nữ gắn bó hơn với hoạt động nữ công và tổ chức Công đoàn, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Tại hội thảo, đại biểu các công đoàn ngành, địa phương kiến nghị, dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII cần nhấn mạnh tới nội dung phối hợp giữa Công đoàn và Hội Phụ nữ cùng cấp, nhằm thực hiện tốt công tác phụ vận trong hệ thống công đoàn; đồng thời cần củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng, thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu về công tác xây dựng, thực hiện chính sách - pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ.

Khánh Thu