Tiền thân là Công ty Vật tư Gia Lai - Kon Tum, từ ngày 1/7/1993 Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên chính thức trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam với nhiệm vụ chuyên kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu.