(AutoNet) - Volkswagen muốn mở rộng hơn nữa các sản phẩm theo hướng thể thao. Một trong những phương án được đưa ra là chiếc Golf Varial RaVe 207.