(Vitinfo) - Giáo sư Daryoush Bazargani của khoa Khoa học Máy tính, trường Đại học Rostock Đức đã chế tạo ra một chiếc gối thông minh, do máy tính điều khiển giúp những người có bệnh "kéo bễ khi ngủ". Chiếc gối có thể thay đổi tư thế đầu của người ngủ cho đến khi tiếng ngáy ngừng hẳn.