Loại gối đỡ cổ kiểu mới mang tên Facecradle có những cải tiến tiện lợi, khắc phục bất cập của gối du lịch thông thường.

An Ngọc