Tổng số tiền cam kết cho vay gói 30.000 tỷ là 26.999 tỷ đồng (đạt 90%), đã giải ngân được 17.711 tỷ đồng (đạt 59%).

Goi 30.000 ty: Chi con 10% von cam ket - Anh 1

Gói 30.000 tỷ giúp nhiều người có thu nhập thấp sở hữu nhà ở (Ảnh: Q.Minh)

Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 31/12/2015 đã ký hợp đồng cam kết cho vay 40.037 hộ với số tiền là 19.225 tỷ đồng. Trong đó, 13.087 hộ vay mua nhà ở xã hội (với 5.306 tỷ đồng); 22.339 hộ vay để mua nhà ở thương mại (11.941 tỷ đồng); 4.611 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở (với 1.977 tỷ).

Các nhà băng đã giải ngân cho 39.883 hộ (13.771 tỷ đồng); 13.086 hộ mua nhà ở xã hội (3.978 tỷ đồng); 22.339 hộ mua nhà ở thương mại (8.062 tỷ đồng); 4.458 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở (1.731 tỷ đồng).

Tại Hà Nội: cam kết cho vay 16.558 hộ (8.074 tỷ đồng), trong đó 6.403 hộ vay để mua nhà ở xã hội (2.779 tỷ đồng), 10.027 hộ vay để mua nhà ở thương mại (5.225 tỷ đồng); 128 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở (69 tỷ đồng).

Hiện đã giải ngân cho 15.422 hộ với số tiền 5.870 tỷ đồng; 6.427 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 2.198 tỷ đồng; 8.867 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 3.613 tỷ đồng; 128 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 59 tỷ đồng.

Tại TP HCM: cam kết cho vay 9.511 hộ (5.668 tỷ đồng), trong đó 2.412 hộ vay để mua nhà ở xã hội (1.245 tỷ đồng); 6.976 hộ vay để mua nhà ở thương mại (4.357 tỷ đồng); 123 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở (66 tỷ đồng).

Đã giải ngân cho 9.229 hộ với số tiền là 3.197 tỷ đồng; 2.368 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền 754 tỷ đồng; 6.758 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 2.399 tỷ đồng; 103 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 45 tỷ đồng.

Cam kết cho vay 60 dự án nhà ở với số tiền 7.774 tỷ đồng, trong đó Hà Nội là 16 dự án với số tiền 3.723 tỷ đồng; TPHCM là 8 dự án với số tiền là 1.193 tỷ đồng.

Hiện đã giải ngân cho 58 dự án, dư nợ là 3.940 tỷ đồng (Hà Nội có 15 dự án với dư nợ là 1.582 tỷ đồng, TPHCM có 8 dự án với dư nợ là 835 tỷ đồng).

Bộ Xây dựng cho hay, thời gian tới sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Gói 30 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, triển khai từ 1/6/2013 và kéo dài trong 3 năm. Lãi suất cho vay hiện tại là 5%/năm, thời hạn vay kéo dài tối đa 15 năm, với số tiền vay lên tới 1,05 tỷ đồng/món vay mua nhà.

Quang Minh