Hai chất liệu thông dụng, được "ngoại thất" hóa và kết hợp với nhau để tạo nên những sản phẩm tuyệt vời.