Với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Go roi chinh sach phap luat ve tai nguyen, moi truong - Anh 1

Gỡ rối chính sách pháp luật về tài nguyên, môi trường

Với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và DN”, ngày 7/11, Bộ TN&MT sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và DN năm 2016 với sự tham gia của 63 Sở TN&MT trên cả nước.

Đây là hoạt động nhằm tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người dân và DN, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đến nay, Bộ TN&MT đã cùng các Sở TN&MT tổ chức thành công 16 đợt giao lưu trực tuyến với nhân dân và DN, tiếp nhận và trả lời 14.249 câu hỏi.

B.C