Nhiều hộ dân phường 11, quận 6, TP.HCM phản ánh nhiều gờ giảm tốc tại các con đường số 4, số 6