ReCollection Pte.Ltd thông báo đã mua 5,103,482 cp CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HOSE: GMD), nâng sở hữu lên thành 10% vốn kể từ 04/07.

Trước giao dịch, ReCollection nắm 6,341,529 cp GMD, chiếm tỷ lệ 5.54% tổng số lượng cổ phiếu GMD đang lưu hành.

Sau giao dịch, ReCollection Pte.Ltd nâng sở hữu lên thành 11,445,011 cp GMD, tương đương 10% tỷ lệ sở hữu.

Ứng với mức giá 33,600 đồng/cp (chốt phiên giao dịch ngày 04/07) thì ReCollection đã chi ra khoảng 171.5 tỷ đồng để mua hơn 5 triệu cp GMD trên.

Hằng Nga