(NDH) ReCollection Pte. Ltd. đến từ Singapore đã liên tục mua vào CTCP Gemadept (mã GMD - HOSE) và nắm 10% cổ phần GMD.

Cụ thể, theo báo cáo giao dịch, ReCollection đã mua 3.293.966 cổ phiếu, tăng sở hữu từ 3.047.563 lên 6.341.529 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,66% lên 5,54%. Ngày trở thành cổ đông lớn là 3/7.

Ngay sau đó, vào ngày 4/7, tổ chức này này lại mua tiếp 5.103.482 cổ phiếu nâng sở hữu từ lên 11.445.011 cổ phiếu (10% cổ phần tại GMD).

Tổng giá trị của 2 giao dịch thỏa thuận này là 269 tỷ đồng. Tình bình quân, giá mua vào là 32.000 đồng/cp.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu GMD đóng cửa dao động trong biên độ 31.800 – 34.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 903.763 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 29,4 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - NDH