(Vietstock) - Deutsche Bank Ag London, cổ đông lớn CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HOSE: GMD), đăng ký bán ròng 1.6 triệu cp GMD từ ngày 11/02.

Cụ thể, Deutsche Bank Ag London đăng ký bán 3.6 triệu cp và mua 2 triệu cp trong thời gian từ ngày 11/02 đến 11/04. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 5,601,216 cp GMD, chiếm 5.6% số cổ phiếu đang lưu hành. Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/02, cổ phiếu GMD đóng cửa ở mức 31,800 đồng/cp, giảm 0.31% so với phiên trước đó.