Ối, chồng em cao 1m73 mà nặng có 52kg thôi ah!!! Có c nào jup em với ah!!! Chồng e cái j cũng ăn được, ăn nhiều, mọi lúc, mọi nơi, hay ăn đêm mà sao vẫn gày thế ah!!!

Ối, chồng em cao 1m73 mà nặng có 52kg thôi ah!!! Có c nào jup em với ah!!! Chồng e cái j cũng ăn được, ăn nhiều, mọi lúc, mọi nơi, hay ăn đêm mà sao vẫn gày thế ah!!!