Trong thời gian qua, đã có trên 100 công trình xây dựng cơ bản của ngành giao thông bị đình hoãn, dãn tiến độ; các DN triển khai kế hoạch SXKD hết sức khó khăn, có bộ phận DN phải tạm dừng sản xuất, ảnh hưởng tới việc làm, đời sống CNVCLĐ.

CĐ ngành GTVT đề ra mục tiêu giai đoạn 2013-2018 thu nhập của NLĐ tăng ít nhất 10% trở lên. Ảnh: G.H

Trước tình hình đó, CĐ GTVTVN đã đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở giúp CNVCLĐ ngành GTVT đoàn kết, vững tin vượt qua những khó khăn...

Tập trung vào các phong trào thi đua

Giai đoạn 2011 - 2012, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, Chính phủ đã triển khai thực hiện NQ 11 giảm đầu tư công, trên 100 công trình xây dựng cơ bản của ngành GTVT bị đình hoãn, dãn tiến độ, chính sách tiền tệ bị thắt chặt... do đó, hoạt động SXKD của nhiều đơn vị gặp nhiều khó khăn, kéo theo đó là việc làm, đời sống của NLĐ bị ảnh hưởng. Năm 2012, theo ghi nhận của CĐ GTVT, đã có 7.039 người phải nghỉ chờ việc, trong đó 2.946 LĐ phải nghỉ việc thường xuyên; một số DN còn nợ lương, nợ đóng BHXH...

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực và tiết kiệm”, CĐ GTVTVN đã cùng lãnh đạo các DN, đơn vị quyết tâm chăm lo bảo đảm đời sống cho NLĐ, do đó thu nhập bình quân của CNVCLĐ trong ngành hằng năm tăng trung bình 17%.

Chủ tịch CĐ GTVTVN Tạ Đăng Mạnh chia sẻ: “Trước những khó khăn, thách thức, CĐ ngành đã động viên đông đảo đoàn viên là những nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia đầu ngành tham gia xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển từng chuyên ngành hầu hết đã được Chính phủ thông qua, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về GTVT...”.

Để thúc đẩy LĐSX trong từng DN, đơn vị các cấp CĐ ngành GTVT đã phối hợp với các cơ quan tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, LĐ giỏi - LĐ sáng tạo với trọng tâm là giúp các đơn vị, DN tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả SXKD và nâng cao đời sống NLĐ. Trong 5 năm, đã có 4.800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ được áp dụng, làm lợi hơn 364 tỉ đồng. Để có được kết quả trên, CĐ ngành đã đổi mới công tác khen thưởng trong thi đua, cụ thể hóa các tiêu chí khen thưởng cho từng loại hình DN, lĩnh vực công tác, quan tâm khen thưởng tới lực lượng CNLĐ trực tiếp - đã có 1.283 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh trong 5 năm qua... Ngoài việc tập trung tổ chức các phong trào thi đua, CĐ ngành còn đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, giúp cho NLĐ hiểu rõ được những khó khăn, thách thức của ngành, của đơn vị để chủ động khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH hằng năm.

Giảm tỉ lệ CNLĐ thiếu việc làm thấp hơn 1,5%

CĐ ngành GTVT đã đề ra các mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2013-2018 là trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 10.000 đoàn viên CĐ, 100% cán bộ CĐCS được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, giảm tỉ lệ CNLĐ thiếu việc làm thường xuyên thấp hơn 1,5%, thu nhập bình quân của CNVCLĐ tăng ít nhất 10% trở lên...

Để hoàn thành các mục tiêu, CĐ GTVTVN sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với NLĐ, nhất là chính sách tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; tiếp tục tham gia có hiệu quả việc tái cấu trúc các DN trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế; chủ động tham gia giải quyết tranh chấp LĐ ngay tại cơ sở... Chủ tịch CĐ GTVTVN Tạ Đăng Mạnh cho rằng, một trong những nhiệm vụ của CĐ ngành thời gian tới là phải tiếp tục tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo, phong trào thi đua truyền thống theo từng khối và ngành nghề, lĩnh vực công tác, với mục tiêu “Kỷ cương, chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả”; tổ chức các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, các phong trào thi đua được sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, thi đua phải đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người lao động có ý nghĩa về chính trị xã hội.

Để tổ chức CĐ hoạt động hiệu quả, các cấp CĐ cần đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ CĐ, chú trọng đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ CĐCS về kỹ năng, phương pháp hoạt động, kỹ năng giải quyết tranh chấp LĐ, công tác giám sát của tổ chức CĐ...

CĐ ngành GTVT đã đề ra các mục tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2013-2018 là trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 10.000 đoàn viên CĐ, 100% cán bộ CĐCS được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, giảm tỉ lệ CNLĐ thiếu việc làm thường xuyên thấp hơn 1,5%, thu nhập bình quân của CNVCLĐ tăng ít nhất 10% trở lên...