ND - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cứu trợ 650 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Cạn cứu đói. Ngày 16-6-2008, tỉnh đã tiếp nhận 222 tấn gạo cấp phát cho các hộ nghèo trong tỉnh, bình quân mỗi khẩu 15 kg. Số gạo còn lại, tỉnh đang có kế hoạch cấp phát vào đầu tháng 7 tới.