Chợ thực phẩm đồng giá 5 ngàn đồng chuyên bán cho công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo sau giờ tan ca.