VH- Cuộc tranh cãi pháp lý dai dẳng về cái gọi là “thư viện điện tử” của hãng hàng đầu về tra cứu trên mạng Internet Google cuối cùng rồi cũng kết thúc với thất bại đối với Google.

Một tòa án ở New York (Mỹ) đã phán quyết buộc Google phải đàm phán và thỏa thuận mua bản quyền với từng tác giả trước khi đưa tác phẩm của tác giả đó lên “thư viện điện tử” của mình. Phán quyết này cũng đồng nghĩa với việc tòa án bác bỏ hiệu lực pháp lý của thỏa thuận giữa Google và Hội Nhà văn Mỹ ký kết từ năm 2004 cho phép Google trả tiền bản quyền cả gói và được đưa tất cả các tác phẩm của tất cả các tác giả ở Mỹ lên Internet. Thư viện điện tử của Google trên mạng Internet có tên gọi là Google Books. Google đã trả 87 triệu Euro để có được “bản quyền cả gói” và từ năm 2004 đến nay đã sao chụp hơn 12 triệu tác phẩm đưa lên đó. Tòa án kia cho rằng, thỏa thuận ấy “không công bằng, không hợp lý và không thỏa đáng” và mọi lập luận của tòa án trong phán quyết đều liên quan đến sự phân biệt giữa danh nghĩa và thực chất. Tòa án này cho rằng, Google Books không phải là một thư viện mà là một phương cách giúp Google kinh doanh, thương mại hóa bản quyền mua về được và như vậy lạm dụng ưu thế, bóp méo cuộc cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. Hơn nữa, Hội Nhà văn Mỹ không đại diện lợi ích cho tất cả các tác giả, nên trong thực chất không thể thay mặt tất cả các tác giả để đàm phán thỏa thuận bán bản quyền cho Google. Cả ở đây, tòa án này cũng cho rằng, danh nghĩa không phù hợp với thực chất. Phán quyết này là một thất bại về pháp lý và gây tổn hại về kinh tế đối với Google, nhưng cũng không ngăn cản được xu thế phát triển tất yếu và ngày càng thêm mạnh mẽ của các hình thức và mức độ “thư viện điện tử” trên mạng Internet. Nó không ngăn cản các hãng cung cấp dịch vụ trên mạng Internet kinh doanh văn hóa, nhưng rõ ràng đã buộc tất cả phải xử lý ổn thỏa về pháp lý chuyện bản quyền trước khi khai phá và tận dụng môi trường kinh doanh mới. Hà An