“Đổi mới tư duy nghiệp vụ, các biện pháp công tác, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước” - Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương về học Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa IV, tổ chức tại Hà Nội, tối 27/8.

Dự buổi gặp mặt có PGS.TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương về học Lớp học bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa IV và các đại biểu đã đến dự buổi gặp mặt thân mật.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân; lực lượng Công an nhân dân đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại. Đồng thời, giải quyết kịp thời, xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đạt được những kết quả trên là do lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là sự quan tâm phối hợp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta rất to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới tư duy nghiệp vụ, các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đồng chí tham dự Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa IV tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó…

Tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Quốc Lý và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt cho các đồng chí Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa IV chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ trưởng Trần Đại Quang, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân trên các lĩnh vực công tác, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…