TT - Giai đoạn răng hỗn hợp (trẻ từ 6-12 tuổi) là giai đoạn mọc răng cối vĩnh viễn đầu tiên đến khi thay chiếc răng sữa cuối cùng.