Ngày 23/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo việc điều hành kinh doanh xăng, dầu và một số mặt hàng thiết yếu. Chi tiết...