[Kênh14] – Ai bảo các nàng vừa cười vừa trêu “đàn anh” cơ.