(NDHMoney) Lấy cảm hứng từ màu xanh của dân du mục Tuareg ở sa mạc Sahara, bộ sưu tập xuân 2011 của thương hiệu Ý này là bản hòa ca của những sắc xanh tinh tế với các đường cắt đầy cảm hứng.