Ngày 9/6, Sở Công thương Bình Dương đã phối hợp với Công ty cổ phần nhựa Việt Nam tổ chức Hội thảo thu gom, xử lý tái chế phế liệu nhựa tại Việt Nam. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh, Quỹ tái chế Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng chất dẻo (Công ty cổ phần nhựa Việt Nam) và đại diện các doanh nghiệp ngành nhựa trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo đã trình bày nhiều tham luận liên quan đến việc thu gom, xử lý, tái chế phế liệu nhựa như: Tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp nhựa bằng phương pháp tái chế; Hiện trạng và giải pháp hỗ trợ hoạt động tái chế nhựa; Bốn trụ cột để đưa công nghệ thu hồi và tái chế phế liệu nhựa vào cuộc sống; Hiện trạng xử lý phế liệu nhựa tại Việt Nam, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xử lý phế liệu nhựa đối với ngành nhựa và bảo vệ môi trường...Hội thảo lần này cũng giới thiệu, cung cấp nhiều thông tin về công nghệ mới trong lĩnh vực tái chế phế liệu từ nhựa để các doanh nghiệp nắm bắt, áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp giảm chi phí, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, đồng thời tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường Hiện nay, hàng ngày cả nước thải ra hàng trăm ngàn tấn chất thải rắn, trong đó chất thải rắn do khu dân cư thải ra chiếm 50%. Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh mỗi ngày thải ra môi trường 9.000 đến 10.000 tấn chất thải rắn, trong số này có hàng chục tấn nhựa phế thải cần được thu gom và tái chế. Mặc dù việc này đã được các địa phương quan tâm đầu tư xử lý, nhưng hiệu quả chưa cao.. ./.