Hanoinet - 20h ngày 4/5/2008 chị Ma Thị T., 20 tuổi, là học sinh Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc cùng bạn trai là Nguyễn Mạnh Cường và bạn của Cường là Dương Quốc Hảo đi chơi ở xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên.