Tiin.vn - Một chiếc giỏ độc “đừng hỏi” đấy nha!

Nguyên liệu:

Dây thừng nilon loại to, keo dính nilon, kim mắt to, kéo, sợi chỉ màu,…

Bắt đầu nào:

Cuộn tròn đầu của đoạn dây thừng lại. Cố định chúng bằng một lớp keo.

Tiếp tục cuộn tròn và dính dây thừng vào với nhau thật chặt.

Cho đến khi hoàn thiện phần đế của giỏ.

Tiếp tục quấn nhưng nhấc cao dần các vòng dây thừng lên.

Dừng lại tại một số điểm quấn một đoạn sợi chỉ màu để “tô điểm” thêm cho chiếc giỏ.

Cho đến khi kết thúc, cố định đầu dây bằng súng bắn keo.

Và đặt lên bàn trang trí nào!

Theo Tiin Ngọc Quyên/Dân tin