24H.COM.VN - Sau một thời gian dài đàm phán, cuối cùng thì Milan và Fiorentina đã thống nhất với nhau về vụ chuyển nhượng Gilardino. Theo đó, Gilar sẽ chuyển sang đầu quân cho The Viola với phí chuyển nhượng 15 triệu euro.