Vì Chí Tài từng bị các nghệ sĩ bỏ rơi nên lần này Gil Lê tình nguyện về đội đàn anh vừa hứa "anh Tài chỉ việc chơi, thế giới để Gil lo".

Kim Chi