Dư nhiều lần đến ngủ với anh Bình, một người đồng tính, rồi một hôm rủ thêm người khác đến, dùng dao cắt cổ giết chết anh để cướp tài sản...