Sau khi bị Ban đấm vào mặt để "cảnh cáo", Tự lấy dao chọc tiết lợn đi tìm. Khi về đến ngã ba đường, Tự gặp Ban say rượu đang ngất ngưởng đi trên đường. Thấy trời tối, vắng vẻ, Tự liền xông vào đâm chém nhiều nhát vào Ban...