Đến nhà bà ngoại dì để thăm hỏi, Hiếu sát hại bà Cúc và ông Tòng (chồng bà Cúc) cùng một phụ nữ giúp việc. Mở tủ lấy 2 cọc tiền nhưng do tiền vấy rất nhiều máu nên Hiếu đã vứt lại hiện trường và bỏ trốn...