Hơn 10 năm qua, các thầy cô ở lớp học tình thương tại nhà thờ Don Bosco đã âm thầm dạy chữ, gieo mầm tri thức cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hơn 10 năm qua, các thầy cô giáo ở lớp học tình thương tại nhà thờ Don Bosco (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã âm thầm dạy chữ, gieo mầm tri thức cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Lớp học tình thương này có 90 học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 5. Trong lớp học, có bạn đi bán vé số, bạn khác thì bán đồ ăn vặt ở chợ đêm Đà Lạt hoặc những em có hoành cảnh khó khăn.

Các em thuộc nhiều lứa tuổi và nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một nguyện vọng được đến trường, được đi học để biết chữ./.