(CATP) Ngày 21-3-2008 người dân ở hẻm 860 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26Q. Bình Thạnh nhặt được một xấp giấy tờ gồm CMND mang tên Aurélie Dubois (sinh ngày 5-1-1979 tại Paris), một số thẻ tín dụng, thẻ khách hàng thân thiết, hình ảnh cá...