Có lẽ chúng ta đều khó có thể hình dung được trong môi trường ô nhiễm thì con người đã hít vào trong phổi những gì. Để quý vị dễ dàng hình dung, phóng viên đã đến Bệnh viện Than và Khoáng sản, nơi đã đưa vào sử dụng kỹ thuật súc rửa phổi cho công nhân trong ngành. Hẳn là quý vị sẽ giật mình khi biết được người ta đã hút được ra những gì từ trong các lá phổi sau đây.

Theo VTC14