Lịch sử ghi nhận người nhiều tuổi nhất thế giới là 122 tuổi, nhưng con số này là vô cùng nhỏ bé nếu so sánh với những loài sống thọ nhất vừa được tiết lộ.

Khám phá những sinh vật có tuổi thọ lâu đời nhất thế giới trong video dưới đây, so với những sinh vật này, tuổi thọ của con người quả thực rất nhỏ bé: