Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại buổi tập huấn

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại buổi tập huấn

(GD&TĐ) - Sáng nay 28/12, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Hội Sử học Thế giới, Hội Sử học Việt Nam và Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) tổ chức tập huấn giáo viên bộ môn Lịch sử toàn quốc. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đến dự.

Buổi tập huấn với sự có mặt của các chuyên gia sử học hàng đầu thế giới và Việt Nam, cùng hàng trăm giáo viên giảng dạy Lịch sử cốt cán tại các trường phổ thông diễn ra sôi nổi.

Những nội dung quan trọng xoay quanh mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học môn Lịch sử được đưa ra trao đổi, thảo luận nhằm hướng đến cách tổ chức giảng dạy bộ môn này hiệu quả nhất.

Vai trò quan trọng của bộ môn Lịch sử trong hệ thống môn học cũng được nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, giảng dạy Lịch sử ở các trường phổ thông của Việt Nam từ lâu đã giành được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội. Kiến thức lịch sử đã được đưa vào giảng dạy một cách hệ thống thông qua môn Lịch sử và nhiều môn học, hoạt động giáo dục khác trong trường phổ thông.

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Thứ trưởng cho rằng, đợt tập huấn này là một những hoạt động thực tiễn đầu tiên nhằm thực hiện đường lối đổi mới căn bản, toàn diện nền GD&ĐT Việt Nam nói chung, trong đó có giáo dục Lịch sử theo yêu cầu chuyển từ mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng sang mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

“Việc dạy và học Lịch sử của các thế hệ học sinh Việt Nam sẽ làm phát triển ở các em hứng thú và say mê tìm hiểu những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống, đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; hình thành những giá trị sống và năng lực xã hội trên cơ sở những cách tiếp cận lịch sử khoa học, hiện đại” – Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, GS Nguyễn Văn Khánh hy vọng, sau lớp tập huấn, với sự giúp đỡ của Bộ GD&ĐT, sẽ hình thành một mạng lưới hợp tác, chia sẻ, trao đỏi kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu Lịch sử, góp phần cải thiện tình hình giảng dạy và học tập môn học này trên toàn quốc.

Hiếu Nguyễn