Ông Nguyễn Văn Ngọc, trú tại thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh đề nghị xem xét lại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 22/1/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc không tính bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 426,2m2 theo chính sách bồi thường, hỗ trợ như thu hồi quỹ đất 1.

Ông Ngọc đề nghị được bồi thường theo quỹ đất 1 cho gia đình đối với thửa đất trên.

Theo Thanh tra TP Hà Nội, diện tích 416m 2 đang có khiếu nại thuộc thửa số 191, tờ bản đồ 16, đo đạc năm 2004 tại xứ đồng Bộ Đội (Bờ Làng), thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện Dự án Đường trục Trung tâm Đô thị mới Mê Linh không thuộc diện tích, hạn mức đất nông nghiệp giao cho gia đình ông Ngọc khi thực hiện Nghị định số 64/CP của Chính phủ; thuộc quỹ đất nông nghiệp khó giao, hộ gia đình ông Ngọc chỉ nhận thầu sản xuất năm 1996 và năm 1999, sau năm 2011, ông Ngọc không canh tác tại đây.

Việc ông Ngọc đề nghị bồi thường hỗ trợ theo Nghị định số 64/CP là không có cơ sở. Khiếu nại của công dân là sai.

Việc UBND huyện Mê Linh khi giải quyết đơn của ông Ngọc đã áp dụng mức hỗ trợ bằng 50% giá đất nông nghiệp là đúng chính sách quy định tại Quyết định số 23/2014/QĐ- UBND ngày 20/6/2014 của UBND TP và chính sách đặc thù được UBND TP chấp thuận tại Văn bản số 2270/UBND-TNMT ngày 20/4/2016.

Từ những căn cứ trên, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định đồng ý với Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 22/1/2016 của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh về giải quyết khiếu nại liên quan đến phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đường 100m đi qua thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Mê Linh thiết lập lại hồ sơ địa chính đối với khu đất đầm thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm; tổ chức rút kinh nghiệm đối với tổ công tác giải phóng mặt bằng trong việc kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất và đối với UBND xã Thanh Lâm trong việc thực hiện trình tự giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật…

B.B.Đ