QĐND Online - Chiều 7-7, Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chủ trì hội nghị triển khai giao nhiệm vụ làm điểm thực hiện Cuộc vận động 50 (CVĐ 50) cho Đoàn 871, nhằm chủ động triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ 50 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng và đẩy mạnh thực hiện CVĐ trong Cơ quan Tổng cục Chính trị thời gian tới. Cùng dự có Thiếu tướng Hồ Trọng Đào, Cục trưởng Cục Chính trị.

Trung tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung, mục tiêu CVĐ 50. Kết quả thực hiện CVĐ đã nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Tuy nhiên, để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ thì việc thực hiện CVĐ 50 cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có chất lượng, hiệu quả thời gian tới.

Tại hội nghị, Trung tướng Lương Cường chỉ đạo: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện CVĐ 50 trong thời gian tới, Tổng cục giao cho Cục Hậu cần chủ trì phối với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn 871 củng cố, kiện toàn, hoàn thiện hệ thống văn bản thực hiện CVĐ 50, duy trì nền nếp, chế độ, xây dưng củng cố các cơ sở bảo đảm kỹ thuật của các ngành theo mục tiêu CVĐ. Cấp ủy, chỉ huy Đoàn 871 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung làm điểm về CVĐ 50 theo kế hoạch, làm mô hình mẫu để giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục tham khảo, học tập, thực hiện thống nhất, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VŨ DÂN