KTĐT - Sáng 1/11, đoàn giám sát số 1 do Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Theo Sở KH&ĐT, năm 2011 bên cạnh các kết quả đạt được, có 3 chỉ tiêu sẽ không đạt so với kế hoạch là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế (ước cả năm tăng 9,8%, thấp hơn kế hoạch là 12%); Tốc độ tăng đầu tư xã hội (ước cả năm tăng 13,5%, kế hoạch là 19 - 20%) và chỉ tiêu lượng nước sạch tăng thêm (ước cả năm tăng thêm 73.000 m3/ngày đêm, kế hoạch là 100.000m3/ngày đêm).

Các thành viên Đoàn giám sát đánh giá, vấn đề giao chỉ tiêu và đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn chưa thống nhất trên toàn Thành phố, đặc biệt có một số chỉ tiêu chưa được tính toàn một cách khoa học, dẫn đến báo cáo kết quả mang tính ước đoán, chưa chính xác.

Bên cạnh đó, việc nhiều dự án chậm triển khai trên địa bàn đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chung của thành phố. Sở KH&ĐT hiện được giao rà soát các dự án: 147 dự án được triển khai theo hình thức BT và BOT, tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi về thế nào là đủ năng lực, chưa đủ năng lực khi đánh giá về các ban quản lý dự án. Chính vì thế, trong thời gian tới Sở KH&ĐT sẽ phải làm việc cụ thể với các BQL dự án để xem xét thực tế khả năng để có đề xuất bổ sung cần thiết. Sở cũng chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan giải quyết các dự án triển khai chậm, đất dịch vụ, thu nợ tiền sử dụng đất, thu đấu giá, phân cấp quản lý kinh tế xã hội, hậu kiểm quản lý doanh nghiệp… Trong đầu tư xây dựng cơ bản cũng sẽ hạn chế những hỗ trợ, bổ sung ngoài chương trình mục tiêu, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, hậu kiểm đầu tư.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu Sở KH & ĐT cần rà soát lại các chỉ tiêu, tập trung hoàn chỉnh có chất lượng các báo cáo, tờ trình được UBND TP giao chuẩn bị trình HĐND TP sao cho các chỉ tiêu đã giao thực hiện sau này đều có thể đánh giá kết quả. Chủ tịch HĐND TP lưu ý khi lập danh mục các công trình trọng điểm thực hiện trong năm 2012, danh mục các chương trình mục tiêu 5 năm 2011-2015 phải tuân thủ nghiêm túc 3 định hướng, 5 nguyên tắc bố trí vốn, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả...