ND - Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1 (Trường đại học Sư phạm Thể dục - Thể thao Hà Nội) những năm qua luôn đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Trung tâm tích cực, chủ động, kết hợp các đơn vị chức năng của nhà trường, sử dụng quỹ thời gian, cơ sở vật chất, giảng đường, ký túc xá; đã tổ chức 142 khóa với 150 nghìn học sinh, sinh viên (HS, SV), công nhân kỹ thuật của 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Qua kiểm tra, đánh giá có hơn 98,8% số HS, SV đạt yêu cầu, trong đó 58,8% đạt loại khá, giỏi; đã tuyển sinh, đào tạo hai khóa với 130 giáo viên QP-AN; hiện đang đào tạo năm khóa với gần 500 giáo viên nguồn từ sinh viên, cho các trường THPT, TCCN. 100% số giáo viên tốt nghiệp đã được các nhà trường trong địa bàn tiếp nhận. Có được những kết quả đó, trước hết do Trung tâm luôn nắm vững nhiệm vụ, các chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng và mục tiêu giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước, quân đội; kịp thời đề ra những biện pháp sát, đúng để nâng cao chất lượng giáo dục QP - AN. Trung tâm xác định: Ngoài những yêu cầu chung đối với người cán bộ, đảng viên trong quân đội, mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên thật sự là người thầy, người chỉ huy, người đồng chí gương mẫu, là tấm gương sáng của Bộ đội Cụ Hồ cho HS, SV noi theo; phải bằng chất lượng giáo dục đào tạo để đơn vị thật sự là địa chỉ tin cậy của các trường đại học, cao đẳng, THPT, dạy nghề của Hà Nội và khu vực phía bắc. Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, Trung tâm nghiên cứu, đổi mới nội dung, chương trình giáo dục QP - AN phù hợp nhiệm vụ QP - AN của địa bàn Thủ đô và khu vực phía bắc; cập nhật những vấn đề mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (chủ quyền biển, đảo; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chiến tranh dùng vũ khí công nghệ cao...). Đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn bốn tập giáo trình, một tập tài liệu tham khảo, in 4.000 cuốn sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn học giáo dục QP-AN của nhà trường. Trung tâm xây dựng quy trình và môi trường giáo dục phù hợp tính chất, đặc điểm môn học và tâm lý của HS, SV; chấp hành nghiêm quy chế đào tạo, thi, kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định. Bảo đảm chất lượng dạy và học, đổi mới tổ chức và phương pháp giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giảng dạy với rèn luyện, học tập chính khóa với hoạt động ngoại khóa. Qua học tập, ý thức quốc phòng, tri thức, kỹ năng quân sự của HS, SV được nâng lên; HS, SV được rèn luyện kỷ luật, lễ tiết tác phong, hình thành phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xác định trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biết vận dụng những kiến thức vào cuộc sống, học tập, rèn luyện tại trường và trên vị trí công tác sau này. Trung tâm làm tốt công tác quản lý, rèn luyện sinh viên, trên cơ sở ban hành và duy trì nghiêm các quy chế: quản lý, rèn luyện đối với sinh viên và quy chế giảng dạy của giáo viên,... để HS, SV được sinh hoạt, học tập và rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân sự. Thường xuyên duy trì các hoạt động thi đua, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người dạy và người học, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong học tập, rèn luyện; tổ chức hát các bài ca truyền thống, đọc báo, nghe đài, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục - thể thao. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ trợ kiến thức QP - AN cho sinh viên, như nghe nói chuyện thời sự, xem băng tư liệu, thông tin khoa học quân sự, tham quan bảo tàng, luyện tập báo động... Công tác nghiên cứu khoa học được coi là mũi nhọn để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Các đề tài nghiên cứu khoa học của trung tâm đều nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra và trực tiếp phục vụ công tác giảng dạy, nâng cao trình độ, nhất là trình độ sư phạm cho các giảng viên. 12 đề tài khoa học, 16 sáng kiến đã góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến mô hình học cụ, quản lý sinh viên, cơ sở vật chất... Cán bộ, giáo viên trung tâm tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, ứng dụng phần mềm tin học biên soạn giáo án điện tử, làm bộ đề thi trắc nghiệm, quản lý sinh viên, quản lý điểm, hồ sơ, chứng chỉ... đạt hiệu quả cao. Hiện nay, hơn 80% số các bài giảng của trung tâm được soạn thảo theo phương pháp giáo án điện tử. Là đơn vị đi đầu tổ chức hội thảo khoa học cấp khu vực và toàn quốc, Trung tâm đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Những giải pháp nâng cao chất lượng môn học giáo dục QP-AN", với sự tham gia của 15 trường liên kết đào tạo và các Trung tâm giáo dục quốc phòng ở phía bắc. Cuộc hội thảo "Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 1 học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được tổ chức thành công, với sự tham gia của các trung tâm, khoa, bộ môn giáo dục QP-AN trong cả nước, các nhà trường, đơn vị quân đội trên địa bàn và các nhà trường liên kết đào tạo. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Trung tâm thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên đủ số lượng, có chất lượng; trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực giảng dạy, vừa đáp ứng yêu cầu giảng dạy, vừa là tấm gương mẫu mực của Bộ đội Cụ Hồ cho HS, SV noi theo. Theo đó, luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi học tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; khuyến khích cán bộ, giảng viên học ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác quản lý và giảng dạy; duy trì nền nếp tập huấn cho cán bộ, giáo viên hằng năm và tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức. Qua đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đào tạo, các giáo viên cập nhật kiến thức mới, thống nhất tổ chức phương pháp huấn luyện, biên soạn giáo trình, xây dựng đề cương chi tiết cho môn học. Hiện nay, tất cả cán bộ, giáo viên của Trung tâm có trình độ đại học, trong đó 20% có bằng đại học thứ hai của các trường dân sự. Nhờ đó, tất cả số giảng viên đảm nhận giảng dạy từ hai đến ba chuyên đề và nhiều người đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp nhà trường và cấp bộ. Đại tá NGUYỄN NGỌC HIỆP Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1