NDĐT- Ngày 28-5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo chính thức về sự cố của sàn giao dịch. Theo đó, việc giao dịch trở lại tại HOSE có thể sớm nhất vào ngày 30-5.