Ngô Đức Trung; bà Trần Ngọc Quyên và ông Nguyễn Duy Bốn đều vi phạm khi giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS).

Ngày 17/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 629/QĐ-XPVPHC; Quyết định số 628/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 627/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với ông Ngô Đức Trung; bà Trần Ngọc Quyên và ông Nguyễn Duy Bốn.

Theo đó, ông Ngô Đức Trung - chủ tài khoản số 068C602546 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã thực hiện giao dịch mua 14.069.900 và bán 14.725.420 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (mã chứng khoán: DPS) từ ngày 07/5/2015 đến ngày 02/12/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS liên tục thay đổi (tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu). Tuy nhiên, ông Trung đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi trở thành cổ đông lớn và khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1%.

Qua đó, UBCKNN đã phạt ông Trung 62,5 triệu đồng do không báo cáo theo quy định về sở hữu cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) khi trở thành cổ đông lớn. Bên cạnh đó, ông Trung còn bị phạt thêm 30 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN, SGDCK HN khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Tổng mức tiền phạt là 92,5 triệu đồng.

Trong khi đó, UBCKNN đã phạt bà Trần Ngọc Quyên và ông Nguyễn Duy Bốn mỗi người 75 triệu đồng.

Nguyên ngân ông Bốn bị phạt là do cá nhân này đã thực hiện giao dịch mua 7.393.400 và bán 7.277.100 cổ phiếu của DPS từ ngày 18/5/2015 đến ngày 16/10/2015, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn). Tuy nhiên, ông Bốn đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, SGDCK HN khi trở thành cổ đông lớn.

Tương tự, bà Trần Ngọc Quyên đã thực hiện giao dịch mua 2.758.800 và bán 2.691.300 cổ phiếu DPS từ ngày 3/11/2015 đến ngày 14/01/2016, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPS từ 5% trở lên và trở thành cổ đông lớn.Tuy nhiên, bà Quyên đã không báo cáo về sở hữu cho UBCKNN, SGDCK HN khi trở thành cổ đông lớn.