Ông Nguyễn Ngọc Thương và ông Bùi Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (mã chứng khoán: DID) đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Giao dich co phieu DID, hai Thanh vien HDQT bi xu phat - Anh 1

Ngày 29/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1045/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 1046/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với ông Nguyễn Ngọc Thương và ông Bùi Anh Tuấn.

Theo đó, hai cá nhân này mỗi người bị phạt 35 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Thương và ông Bùi Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (mã chứng khoán: DID) đăng ký thực hiện giao dịch bán lần lượt 231.300 cổ phiếu và 247.000 cổ phiếu DID từ ngày 16/11/2015-11/12/2015 (thực tế bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên). Tuy nhiên, đến ngày 18/12/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch của ông Nguyễn Ngọc Thương và ông Bùi Anh Tuấn.