(Vietstock) - Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, nội bộ và cổ phiếu quỹ của các công ty niêm yế trên Sở này.

* AGR: Từ ngày 19/10 đến 20/11, ông Lê Văn Minh - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm GĐ chi nhánh CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HOSE: AGR) đăng ký mua 50,000 cp nhằm tăng số lượng nắm giữ lên 230,200 cp. * BVH: Từ ngày 19/10 đến 19/12, bà Nguyễn Ngọc Thụy – Thành viên BKS Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) đăng ký bán hết 3,700 cp đang nắm giữ. Trước đó, vào ngày 12/10, bà Lê Phương Nga, vợ ông Phan Tiến Nguyên - Giám đốc khối Quản lý Nguồn nhân lực của BVH đã bán hết 1,700 cp đang nắm giữ để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * COM: Từ ngày 20/10 đến 20/12, bà Vũ Bích Ngọc, vợ ông Phạm Công Quyền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính CTCP Vật tư Xăng dầu (HOSE: COM), đăng ký mua 1,120 cp nhằm tăng số lượng nắm giữ lên 40,000 cp. * CTI: Từ ngày 20/10 đến 20/12, ông Lên Văn Ninh - Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico (HOSE: CTI) đăng ký bán 10,000 cp trong tổng số 20,000 cp đang nắm giữ để chi tiêu cá nhân. * NNC: Từ ngày 19/10 đến 19/12, ông Phạm Văn Ba, cha ông Phạm Tuấn Kiệt - Giám đốc CTCP đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC), đăng ký mua 10,000 cp để đầu tư. Trước đó ông Ba chưa nắm giữ cổ phiếu NNC. * PTL: Từ ngày 20/10 đến 30/10, bà Nguyễn Thị Hằng Giang, em ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó TGĐ CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HOSE: PTL) đăng ký bán hết 3,000 cp đang nắm giữ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * SMA: Từ ngày 20/10 đến 20/11, ông Trần Đức Phú - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) đăng ký mua 100,000 cp nhằm mục đích gắn bó lâu dài với công ty. Nếu giao dịch thành công ông Phú tăng nắm giữ lên 569,000 cp. * SRF: Từ ngày 20/10 đến 20/12, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, tổ chức có liên quan đến ông Cung Trần Việt - Giám đốc Nghiên cứu và Phạm Anh Tú - Giám đốc Tài chính CTCP Kỹ nghệ lạnh (HOSE: SRF) đăng ký mua và bán đồng thời 500,000 cp nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 1,413,410 cp, chiếm 17.6% vốn điều lệ của SRF. * GMD: Từ ngày 13/08 đến 05/10, Deutche Bank Aktiengesellscheft đã mua 499,680 cp của CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (HOSE: GMD), tăng số lượng nắm giữ lên 2,922,022 cp, chiếm 6.06% vốn điều lệ của công ty này. * NNC: Từ ngày 06/09 đến 08/10, CTCP đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) đã mua được 205,000 cổ phiếu quỹ, tăng số lượng nắm giữ lên 429,825 cp. * PIT: Ngày 28/05, bà Trần Thị Phương Anh, em ông Trần Viết Bính - Phó TGĐ CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (HOSE: PIT), đã bán 2,000 cp trong tổng số 4,500 cp đăng ký. Sau giao dịch, bà Phương Anh giảm nắm giữ còn 2,537 cp. * PAC: Ngày 05/10, FTIF-Templeton Frontier Markets Fund đã thực hiện mua 27,000 cp của CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam (HOSE: PAC) nhằm tăng số lượng nắm giữ lên 1,132,130 cp, chiếm 5.1% vốn PAC.